Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Kommunalt arbete

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Broschyren Guide till lokalt arbete med miljömålPDF

Ta gärna inspiration från andra kommuners miljömålsarbete genom att besöka deras webbplatser och ta del av deras miljömålsprogram. Och behöver du rådgivning så tveka inte, hör av dig till oss!

Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen – var finns pengarna?

Var finns pengarna? Sammanställning av de stöd och bidrag som finns att söka för åtgärder för att nå miljömålen.

Vi har tagit fram en sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder.

Ekonomiska bidrag i arbetet för miljömålen kan vara en god hjälp till på vägen. Vi hoppas du hittar något som kan stötta dig i arbetet!

Var finns pengarna?PDF

Kontakt