Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Välkomna att delta för att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen!  

Vad händer nu?

Vill du veta vilka andra som arbetar med åtgärderna?
Nu finns en sammanställning till dig som ska jobba med åtgärderna för att underlätta samverkan i åtgärdsarbetet. Sammanställningen består av ett översiktligt presentationsmaterial och ett detaljerat arbetsmaterial.

Presentation – vem gör vad?länk till annan webbplats

Detaljerat arbetsmaterial – vem gör vad?Excel

Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar.

Åtgärdsprogrammet består av flera dokument.

Huvuddokumentet riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärdsprogrammet finns även i tryckt form och kan beställas via miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020

Till dig som mer konkret jobbar med åtgärderna finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Underlaget finns endast som pdf-fil.

Detaljerat underlag om åtgärdernaPDF

Åtgärder per aktör samlar de åtgärder som berör olika aktörer/aktörsgrupper för att underlätta arbetet i organisationen. Finns endast som pdf-filer:

Intresseorganisationer och ideella föreningarPDF

Jord- och skogsbruketPDF

Kommunerna och kommunalförbundPDF

LänsstyrelsenPDF

Näringsliv och företagPDF

SkogsstyrelsenPDF

TrafikverketPDF

UtbildningPDF

Västra GötalandsregionenPDF

Film om åtgärdsprogrammet

Vid frågor om åtgärdsprogrammet eller om ni behöver stöd i ert arbete med åtgärderna kan ni kontakta våra utmaningsstöd på Länsstyrelsen:

Minskad klimatpåverkan & ren luft: Birgit Nielsen
birgit.nielsen@lansstyrelsen.se, 010-224 46 77

Hållbar användning av vattenmiljöer: Emelie Möllersten
emelie.mollersten@lansstyrelsen.se, 010-224 46 53

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap: Anders Bergström
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se, 010-224 56 55

God boendemiljö & hållbar konsumtion: Elisabet Ebeling
elisabet.ebeling@lansstyrelsen.se, 010-224 44 83

Kulturmiljö: Johan Apelman
johan.apelman@lansstyrelsen.se, 010-224 56 81

Kontakt