Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Välkomna att delta för att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen!     

Åtgärdsprogrammets fyra utmaningar.

Åtgärdsprogrammet består av flera dokument.

Huvuddokumentet riktar sig till alla som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Åtgärdsprogrammet finns även i tryckt form och kan beställas via miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020

Till dig som mer konkret jobbar med åtgärderna finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Underlaget finns endast som pdf-fil.

Detaljerat underlag om åtgärdernaPDF

Åtgärder per aktör samlar de åtgärder som berör olika aktörer/aktörsgrupper för att underlätta arbetet i organisationen. Finns endast som pdf-filer:

Intresseorganisationer och ideella föreningarPDF

Jord- och skogsbruketPDF

Kommunerna och kommunalförbundPDF

LänsstyrelsenPDF

Näringsliv och företagPDF

SkogsstyrelsenPDF

TrafikverketPDF

UtbildningPDF

Västra GötalandsregionenPDF

Film om åtgärdsprogrammet

Kontakt