Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Återkommande utbildningar och övningar i Västra Götalands län

Regional samverkanskurs

Varje år arrangerar Länsstyrelsen en regional samverkanskurs. Kursen utgår från ett regionalt och lokalt perspektiv och ska öka länets krishanteringsförmåga. Tonvikten ligger på samverkan mellan berörda organisationer. Målgruppen för kursen är personal i ledande funktion hos organisationer som normalt samverkar vid samhällsstörningar.

Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna och är upplevelsebaserad.

På grund av coronaviruset kommer årets kurs att skjutas upp och planeras genomföras hösten 2021.

Regional grundkurs i kriskommunikation

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder vi en regionalt anpassad version av MSB:s grundläggande kurs i kriskommunikation. Kursen genomförs årligen och riktar sig till dig som arbetar med information och kommunikation vid kommuner och myndigheter i Västra Götalands län. Kursen har fokus på samverkan i kriskommunikationsarbetet.

Regelbundna samverkansövningar i Rakel och WIS

En gång i kvartalet övar länets aktörer på att dela information och samverka med hjälp av de tekniska stödsystemen Rakel och WIS. Övningarna hålls samma dag som systemet för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) testas. I ett enkelt övningsformat trimmar vi arbetssätt och stärker länets förmåga att dela information inför och under samhällsstörningar.

Vid övningarna deltar länets 49 kommuner, räddningstjänstförbund, samverkande myndigheter i länet och regionala aktörer som Västra Götalandsregionen. Sammanlagt handlar det om ett sextiotal aktörer. Huvudmålgrupp är säkerhetssamordnare och kommunikatörer. Många väljer också att involvera hela eller delar av sin krisledningsorganisation och en del bygger på med egna övningsmoment.

Deltagarna får träna på att dela information som underlag för en samlad regional lägesbild. Vi inkluderar också moment som rör samverkan och samordning av kriskommunikation.

Konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en årlig konferens för nyckelpersoner inom länets krisberedskap. Konferensen ska bidra med kunskap, kontakter och erfarenheter som stärker länets krisberedskap. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen.

Här hittar du dokumentation från de fyra senaste årens konferenser. 2019 var temat "Ett robust och motståndskraftigt län", 2018 var temat "Civilt försvar så in i Norden", 2017 var temat "Förändrat klimat - anpassad krisberedskap" och 2016 var temat "Nytt säkerhetsläge - ny totalförsvarsplanering”.

Dokumentation från krissamverkanskonferensen 2019

Dokumentation från krissamverkanskonferensen 2018

Dokumentation från krissamverkanskonferensen 2017 Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation från krissamverkanskonferensen 2016 Pdf, 643.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt