Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026

Västmanlands integrationsstrategi består av sex målområden som har brutits ned i mål och delmål inom respektive område. Målen har tagits fram i samverkan med berörda organisationer i länet.

För att nå de uppsatta målen i strategin krävs att alla berörda organisationer bidrar i arbetet utifrån sina ansvarsområden. Integrationsstrategin är ett inriktningsdokument som används av respektive aktör vid planering av insatser, framtagandet av egna strategier, verksamhetsplanering och så vidare.

Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026 Länk till annan webbplats.

Regionala nätverk

Länsstyrelsen samordnar flera integrationsnätverk i länet. Nätverken består av tjänstepersoner som arbetar med integrationsfrågor på olika sätt inom kommuner, regionen, myndigheter och representanter från civilsamhället. Syftet med nätverken är att öka jämlikheten i länet, skapa forum för erfarenhetsutbyte, erbjuda kompetens- och metodstöd och analysera lokala och regionala behov.

Strategnätverket är ett nätverk för dig som arbetar inom kommun, region och statliga myndigheter och har ett övergripande ansvar för mottagandet av nyanlända och kvotflyktingar, till exempel du som arbetar som enhetschef, samordnare eller integrationsansvarig i din organisation. Nätverkets syfte är att främja dialog och regional samverkan inom integrationsområdet och en förbättrad beredskap och mottagningskapacitet. Länsstyrelsen samordnar minst två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Johannes Forssén, Länsstyrelsen.

Ensamkommande barn-nätverket riktar sig till dig som arbetar med mottagandet av ensamkommande barn inom kommunens socialtjänst, regionen, berörda myndigheter och civilsamhället. Nätverkets syfte är att stödja aktörerna i mottagandet av ensamkommande barn, att skapa en regional lägesbild kring mottagandet, bidra med kompetensutveckling och till erfarenhetsutbyte i länet. Länsstyrelsen samordnar minst två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Johannes Forssén, Länsstyrelsen.

Nätverket för dig som möter asylsökande och nyanlända riktar sig till de som bedriver integrationsprojekt finansierade av statliga medel från Länsstyrelsen. Nätverkets syfte är att hålla samman integrationsinsatser som görs i Västmanland och att ge utrymme för att lyfta frågor, erbjuda kompetens- och metodstöd och informations- och erfarenhetsutbyte.

Sammankallande för nätverket är Ann-Sofie Carlqvist, Länsstyrelsen.

Syftet med nätverket är att erbjuda samhällskommunikatörer och integrationshandläggare ett forum för samverkan i frågor som rör det praktiska arbetet i mottagandet av nyanlända och kvotflyktingar. Länsstyrelsen samordnar två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Johannes Forssén, Länsstyrelsen.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss