Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samverkansråd för social hållbarhet

Samverkansråd för social hållbarhet är ett forum som syftar till att samordna och skapa långsiktig strategisk ledning i arbetet med sociala hållbarhetsfrågor i Västmanlands län.

Rådet leds av landshövdingen och använder sig av tillvägagångssättet att skapa samhandling för att hantera sektorsövergripande utmaningar som ingen enskild aktör kan lösa själv. I rådet deltar representanter i ledande positioner från länets kommuner, statliga myndigheter, Region Västmanland, näringslivet och civilsamhället.

Vision

Rådets vision är att förbättra människors livsvillkor, skapa ett socialt hållbart Västmanland och att vara en motor i en långsiktig positiv samhällsutveckling i länet.

Social hållbarhetsanalys

Vid uppstarttillfället för Samverkansrådet fick kansliet i uppdrag att påbörja arbetet med en social hållbarhetsanalys för länet. Länsstyrelsen har genomfört kommundialoger och presenterar en delrapport av sociala hållbarhetsanalysen som handlar om kommunernas behov och utmaningar kopplat till social hållbarhet och folkhälsa.

Från nuläge till önskat läge - om social hållbarhet

Terence Fell, Mälardalens Universitet, presenterar resultat och viktiga medskick från sin förstudie om Enköpings kommuns arbete med social hållbarhet. En fortsatt nära samverkan mellan Samverkansrådet och Mälardalens universitet är önskvärt.

Förändrad migrationspolitik

Per Karlsson, Migrationsverket, presenterar den förändrade migrationspolitiken som innebär stora systematiska förändringar. Sannolikt får dessa förändringar i förlängningen konsekvenser för arbetsgivare i länet. Den minskade asylinvandringen kommer inte kunna ersättas av arbetskraftinvandring som det ser ut i dagsläget.

Jämställdhetsstrategi för Västmanlands län

Länsstyrelsen presenterar länets nya jämställdhetsstrategi. Rådsmedlemmarna får därefter genomföra en workshop som mynnar ut i tre prioriteringar av problemområden som Samverkansrådet rekommenderar.

Dessa är:

 • Våldsförebyggande arbetet med barn och unga.
 • Utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har sämre förutsättningar att etablera sig i arbetslivet jämfört med män.
 • Att arbeta systematiskt med att upptäcka våld.

Jämställdhetspriset i framtiden

Rådet beslutar om att behålla ett pris och då ha ett social hållbarhetspris som har runnande fokusområden olika år (exempelvis brottsförebyggande, demokrati, jämlikhet). Bedömningskriterier för priset och rutiner för att utse vinnare ses över av kansliet och presenteras på nästa rådsmöte.

Nästa möte

Nästa rådsmöte genomförs den 21 maj 2024.

 • ABB
 • Almi
 • Alstom group
 • Arbetsförmedlingen
 • Arboga Kommun
 • Fagersta Kommun
 • Försäkringskassan
 • Hallstahammars kommun
 • Handelskammaren Mälardalen
 • ICA Sverige AB
 • Kriminalvården
 • Kungsörs kommun
 • Köpings kommun
 • Länsförsäkringar i bergslagen
 • Länsidrottsförbundet
 • Migrationsverket
 • Mälardalens universitet
 • Norbergs kommun
 • Polisen
 • Region Västmanland
 • Rädda barnen
 • Sala Kommun
 • SECO Tools AB
 • Skinnskattebergs kommun
 • Statens Service Center (SSC)
 • Surahammars kommun
 • Svenska kyrkan
 • Svenskt Näringsliv
 • Västerås Stad
 • Västmanlands Länsbildningsförbund
 • Västmanlands Samordningsförbund
 • Åklagarmyndigheten

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss