Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringar 2023

Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn, med särskilt fokus på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Vi prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Vi ser gärna att sökta insatser har kopplingar till Västmanlands integrationsstrategi.

Barn och utbildningsförvaltningen

Arboga, Arboga kommun.

Insatstid: 2023-01-01 — 2023-12-31

Insatsen syftar till att involvera föräldrar i barnens skolgång för att med stöd öka behörigheten för elever till gymnasiala studier. Vidare syftar insatsen till att öka förtroendet i kontakten mellan skolan och föräldrar. Insatsen syftar även till att involvera föräldrarna i barnens fritid och vill se ett ökat deltagande i fritidsaktiviteter hos barnen.

Familjekompis Västmanland 2023

Skinnskatteberg, Skinnskattebergs kommun.

Insatstid 2023-09-01 — 2023-12-31

Insatsen främjar nätverkande, språkutveckling och etablering i det svenska samhället mellan inrikesfödda och utrikesfödda genom familjekontakter.​ Det ger möjlighet för utrikesfödda familjer att lära känna svenska familjer.

Familjekompis Köping

Köping, Köpings kommun

Insatstid 2024-01-01 - 2024-12-31

Insatsen främjar nätverkande, språkutveckling och etablering i det svenska samhället mellan inrikesfödda och utrikesfödda genom familjekontakter. Det ger möjlighet för utrikesfödda familjer och svenska familjer att lära känna varandra.

Pappa United

Västerås, Västerås kommun.

Insatstid 2023-01-01 — 2023-12-31

Pappa United är en plattform för män att prata om föräldrarollen och maskulinitet. Plattformen verkar också för ett jämställt föräldraskap.​ Insatsen genomförs i grupp vilket ger insatsen ett utökat nätverk för deltagarna.

Rondering - nyanlända från Ukraina

Västerås, Västerås kommun.

Insatstid 2022-11-21 — 2023-06-21

Västerås stad avser att tillsammans med civilsamhället besöka nyanlända från Ukraina i deras bostäder. Vid besöken sker en kartläggning av den enskildes och familjens behov av stöd och vägledning från kommunens integrationsenhet. Insatsen bedöms fylla luckor som annars uppstår specifikt för målgruppen gällande introduktion i samhället.​

Språkcafé

Virsbo, Surahammars kommun.

Insatstid 2022-11-18 — 2023-09-30

Språkcafé med syfte till språkinlärning och friluftsaktiviteter i närområdet.

Öppna språkförskolan

Norberg, Norbergs kommun.

Insatstid 2022-07-01 — 2023-09-30

För de som har utbildning och arbetserfarenhet från barnomsorg i sitt hemland ska denna insats ge språkträning och förberedelse som ger dem möjlighet att börja jobba i svensk förskola lagom till att barnen skolas in i svenska förskolan.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod 2023

  • 15 februari till den 2 maj. Totalt finns 1 016 000 kronor att fördela.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss