Föräldraskapsstöd för minskad kriminalitet bland barn

I län med utsatta områden ska Länsstyrelsen stödja utvecklingen av föräldraskapsstöd för att bidra till att bekämpa och förebygga kriminalitet hos barn och unga. Länsstyrelsen ska ge stöd till kommuner, regioner och andra aktörer i att ta fram stödet till föräldrar. Stödet ska vara samordnat, långsiktigt, kunskapsbaserat och rikta sig till föräldrar med barn upp till 18 år.

Vad innebär föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid mötesplatser som öppen förskola, familjecentraler, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, föräldragrupper eller professionell rådgivning. Det finns också insatser med särskilt fokus på att förebygga att barn dras in i kriminalitet.

Metodstöd för kommuner - Att lyckas med föräldraskapsstödjande arbete

Ett strukturerat och systematiskt föräldraskapsstödjande arbete är en viktig del i ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Länsstyrelserna har tagit fram ett metodstöd för kommuner som vill utveckla ett samordnat, strategiskt och hållbart föräldraskapsstödsarbete med fokus på en stödjande organisation.

Att lyckas med föräldraskapsstödjande arbete - Ett metodstöd för kommuner Länk till annan webbplats.

Föräldraskapsstöd i Västmanland

Du som förälder eller nära anhörig är den viktigaste personen i ditt barns liv och har därför stor chans att påverka ditt barns hälsa och mående positivt. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra och tänka på och då är det bra om du känner till vilket stöd det finns att få.

På 1177 hittar du kortfattad information om vad föräldraskapsstöd är, vilken typ av stöd det går att få, vad som finns i just din kommun och i övriga länet.

Föräldraskapsstöd i Västmanland, webbplatsen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är utsatta områden?

Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden eller stadsdelar med låg socioekonomisk status och med kriminell påverkan på lokalsamhället. Det är Polismyndigheten som identifierar vilka områden som räknas som utsatta områden utifrån olika kriterier. På Polismyndighetens webbplats finns information om vilka områden som polisen identifierat.

Utsatta områden, polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelser i följande län har i uppdrag att erbjuda stöd för att utveckla föräldraskapsstöd som ska förebygga kriminalitet:

 • Stockholm
 • Skåne
 • Västra Götaland
 • Södermanland
 • Halland
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Östergötland
 • Örebro
 • Dalarna
 • Uppsala.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss