Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

Med anledning av rådande omständigheter kring det nya coronaviruset och COVID-19 kan flertalet av planerade aktiviteter för landshövdingen ställas in eller förändras med kort varsel.

Maj

3 Värmlandsstrategin - möte med Region Värmland

4 Viltförvaltningsdelegationen - workshop

5 Internt arbete

6 Statskontorets förvaltningspolitiska dag

7 Värmlandsrådet

10-11 Internt arbete

12 Myndighetssamverkan

13 Kristi himmelfärdsdag - ledig

14 KSO (möte med kommunstyrelseordföranden)

17-19 Internt arbete

20 Möte angående högt spelande musik från fordon 

21 KSO

24 Internt arbete

25 Viltförvaltningsdelegationen - möte

26 Internt arbete

27-28 Landshövdingemöte

30 Vitlförvaltningsdelegationen - möte

31 Internt arbete

(Med reservation för vissa ändringar av kalendern)
För ytterligare information hänvisas till länsledningens chefssekreterare Annika Wikman, 010-224 72 20

                                                                                                                                                   

Kontakt