Landshövdingens  

kalender

Här hittar du en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

September

1/9 Samverkansmöte med Värmlands kommuner och Region Värmland
4/9 Agenda 2030 rundabordssamtal
5/9 SKAPA prisutdelning
6/9 Internt arbete
7/9 Kungaparets jublieumsbesök i Värmland
8/9 Invigning av laddstation i Bråtebäcken
9/9 Wermland Pride
11/9 Viltförvaltningsdelegationen möte och studiebesök
12/9 Kommunbesök Hammarö kommun
13/9 Internt arbete
14/9 Landshövdingemöte
15/9 Uppvaktning av Konungens 50-årsjubileum, Stockholm
18/9 Statens Värmlandskontor, workshop
19/9 Invigning av Kammarkollegiets nya lokaler i Karolinen
20/9 Internt arbete
24/9 Avslutningsceremoni av hemvärnsövning
25/9 Invigning av beredskapsveckan
26-27/9 Internt arbete
28/9 Värmland växer, konferens
29/9 Värmlandsstrategin, konferens
30/9 Nätverksdag samtal kring demokrati

Med reservation för eventuella ändringar.

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss