Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

November

1 Mellersta civilområdets kansli, möte

2 Besök hos konsumentverket, boklansering "55 Starka röster"

3 Boksläpp "Historisk värmländsk mat", Möte Norsk-svenskt museisamarbete,

Författarkväll

4 Skogsutflykt

7 Internt arbete

8 Länsstyrelsekonferens Agenda 2030

9 Internt arbete

10 Naturvårdsverkets ledningskonferens, den gröna omställningen,
Landshövdingemöte

11-15 Internt arbete

16-17 Grenseråd

18 Värmlands bokfestival

19 Älgkasken, Uppsala nation, installation av landshövdingen

21-22 Internt arbete

23 Viltförvaltningsdelegationen

24-25 Internt arbete

28 Energikonferens

29 Samhällsråd Värmland

30 Semiarium "I samma landskap"

(Med reservation för vissa ändringar av kalendern)
För ytterligare information hänvisas till länsledningens chefssekreterare Annika Wikman, 010-224 72 20                                                                                                                                                   

Kontakt