Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

Januari 2020


7. Internt arbete

8. Möte med västra militärregionen

9. Landshövdingemöte, Stockholm

10. Internt arbete

13. Personalinformation / internt arbete

14-15. Internt arbete

16. Presentationsmöte hos H.M. Konungen, Stockholm Slott.

17. Värmlandsbänken, Residenset

20. Föredragningar / ledningsgrupp / internt arbete

21. Möte med Region Värmland

22. Utbildning i Västerås

23. Regionkonferens 2020 i Västerås

24. Möte med Arbetsgivarverket i Stockholm  

25. Prästvigning i Domkyrkan

27. Förintelsens Minnesdag, Värmlands Museum

28. Presentationsmöte Region Värmland

29 – 30. Kommunbesök

31. Insynsrådet, Residenset


Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till landshövdingens
sekreterare Agneta Wretner Hellgren, 010-224 73 54.                                                                                                                                                                                         


Kontakt