Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

Med anledning av rådande omständigheter kring det nya coronaviruset och COVID-19 kan flertalet av planerade aktiviteter för landshövdingen ställas in eller förändras med kort varsel.

Maj

2 Internt arbete

3 Möte med näringslivet

4 Besök Yrkesväg Värmland och besök kommunledningen i
Hagfors kommun

5 Agenda 2030, konferens

6 Besök Långsbans gruvby, Geopark

9 Europadagen tal Karlstad Mitt i City, möte med baltiska
ambassadörer

10 Invigning Myndigheten för Psykolgiskt försvar

11 Utbildningsdag informationssäkerhet

12 Skogens dag, konferens

13 Möte med civilsamhället

16 Internt arbete

17 Terminsmöte med LRF

18 Internt arbete

19-20 Myndighetsdialog

23 Besök av utrikesutskottet

24 Inledningstal Barnrättsdagarna, Paper Province Årsstämma

25 Internt arbete

26-27 Ledig

30 Fanöverlämning på Residenset

31 Grenseråd

(Med reservation för vissa ändringar av kalendern)
För ytterligare information hänvisas till länsledningens chefssekreterare Annika Wikman, 010-224 72 20

                                                                                                                                                   

Kontakt