Landshövdingens  

kalender

Visar en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

Med anledning av rådande omständigheter kring det nya coronaviruset och COVID-19 kan flertalet av planerade aktiviteter för landshövdingen ställas in eller förändras med kort varsel.

Februari

1 Internt arbete

2 Karlstads Stift- Prostmöte

3 Semester

4 Internt arbete

5 KSO (Möte med Kommunstyrelseorförandena i Värmland)

8 Internt arbete

9 Fältarbete tillsammans med enheten Djurskydd och Vilt

10 Internt arbete

11 Sustainable Business Cleantech- seminarium, Landshövdingemöte

12 KSO

15 Internt arbete

16 Myndighetssamverkan, Möte med Karlstads kommunledningsutskott

17 Hot Spot 2021 - digital mässa

18 Visit Värmland -Rundabordssamtal

19 KSO

22-23 Internt arbete

24 Finnskogen- Styrgruppsmöte

25 Internt arbete

26 KSO

För ytterligare information hänvisas till länsledningens chefssekreterare Annika Wikman, 010-224 72 20

                                                                                                                                                   

Kontakt