Landshövdingens  

kalender

Här hittar du en översiktsbild av landshövding Georg Andréns åtaganden och engagemang för aktuell månad.

Maj

14-15 Internt arbete
16 Möte med Vilförvaltningsdelegationen
17 Möte med näringslivsrepresentanter
20 Styrelsemöte Storjohanns minnesfond
28 Dialogforum
30 Årsmöte Museiföreningen

Med reservation för eventuella ändringar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss