Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utsläpp från miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet som genererar utsläpp till exempelvis luft eller vatten? När Länsstyrelsen har tillsyn över din verksamhet behöver du i vissa fall rapportera in kontrollerna av dina utsläpp till oss.

I vår e-tjänst kan du lämna in

  • kvartalsrapporter
  • månadsrapporter
  • tertialrapporter.

Lämna in rapporterna till oss

Observera att det är endast när du lämnar årets första rapport du får en bekräftelse på e-post med ditt diarienummer. Du behöver använda diarienumret när du lämnar in efterföljande rapporter under året. Alla årets rapporter lämnar du i e-tjänsten.

Vilka rapporter ska din verksamhet lämna in?

I din verksamhets kontrollprogram står det vanligtvis om vilken rapportering som du ska göra till Länsstyrelsen under året.

Varför ska kontrollerna av utsläpp från din verksamhet lämnas in?

Rapporterna är ett viktigt verktyg för oss så att vi kan kontrollera att din verksamhet klarar de nivåer som finns i tillståndet. När du rapporterar in dina utsläpp behöver du därför kommentera om dina redovisade värden uppfyller beslutade begränsningsvärden eller riktvärden för utsläpp.

Kontakt

Mats Bergström
( livsmedel, avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, lösningsmedel, kemisk industri)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Gertrud Gybrant
( deponier, kompostering, pyrolys, återvinningsanläggningar, biogas )
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(vindkraft, solkraft, täkt, sågverk )
sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
( avfallsförbränning, massa- & pappersindustri, energianläggning, hamn, krematorie, bruksdeponi)
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Anders Mattsson
( sågverk, täkt, torvtäkt, förbränningsanläggning)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Rebecka Rust
( flygplatser, deponi)
rebecka.rust@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 51

Patrik Stenroth
( fiskodling, deponi, kompostering, solkraft, vindkraft)
patrik.s.stenroth@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 98

Peter Sundell
( massa- & pappersindustri, kemisk industri, förbränningsanläggning)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sandra Tjärning
( djurhållning, muddermassor/dumpning )
sandra.tjarning@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 72 55

Rikard Ulander
( täkt, uttjänta fordon, verkstadsindustri, ytbehandling, återvinningsanläggningar)
rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss