Driftstörning för miljöfarlig verksamhet

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen behöver i egenskap av tillsynsmyndighet få information om driftstörningen så snabbt som möjligt. Vi behöver informationen för att kunna ställa krav på skyddsåtgärder och vid behov ge allmänhet svar på eventuella frågor.

Så anmäler du driftstörningar

Följande instruktioner gäller när Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Anmälan vid allvarlig händelse

  1. Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
  2. Rapportera incidenten per telefon och e-post till din kontaktperson på Länsstyrelsen och länsstyrelsens officiella e-postadress.
  3. Anmäl incidenten i e-tjänsten, det kan göras efter det akuta skedet.

Anmälan vid mindre händelse

Vid mindre händelser räcker det att du rapporterar via e-tjänsten. Kontakta oss om du är osäker på om det borde räknas som en mindre händelse eller inte.

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

  • anläggningen som händelsen inträffat på och gärna anläggningsnummer
  • plats och tidpunkt för händelsen
  • beskrivning av driftstörningen och orsak
  • miljökonsekvenser
  • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
  • eventuella provtagningar.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Komplettera en anmälan om driftstörning

Denna e-tjänst använder du när du ska komplettera en tidigare anmäld driftstörning. Du måste ha ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Ärendet måste även vara under handläggning.

Skyldighet att rapportera till andra myndigheter och kommuner

Din verksamhet har även skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Det kan även finnas skyldighet att rapportera till exempelvis vattenverk och kommunalt avloppsreningsverk.

Verksamheter som omfattas av lagen om skydd mot olyckor, exempelvis Sevesoverksamheter, ska rapportera olyckor och störningar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Olycksrapportering för farliga verksamheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mats Bergström
( livsmedel, avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, lösningsmedel, kemisk industri)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Gertrud Gybrant
( deponier, kompostering, pyrolys, återvinningsanläggningar, biogas )
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(vindkraft, solkraft, täkt, sågverk )
sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
( avfallsförbränning, massa- & pappersindustri, energianläggning, hamn, krematorie, bruksdeponi)
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Anders Mattsson
( sågverk, täkt, torvtäkt, förbränningsanläggning)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Rebecka Rust
( flygplatser, deponi)
rebecka.rust@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 51

Patrik Stenroth
( fiskodling, deponi, kompostering, solkraft, vindkraft)
patrik.s.stenroth@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 98

Peter Sundell
( massa- & pappersindustri, kemisk industri, förbränningsanläggning)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sandra Tjärning
( djurhållning, muddermassor/dumpning )
sandra.tjarning@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 72 55

Rikard Ulander
( täkt, uttjänta fordon, verkstadsindustri, ytbehandling, återvinningsanläggningar)
rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss