Sökresultat

 1. Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Jumkilsån

  Tjänster / Publikationer / Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Jumkilsån

  Publiceringsår: 2014 Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig

  Senast ändrad: 2020-07-13

 2. Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Strömarån

  Tjänster / Publikationer / Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Strömarån

  Publiceringsår: 2014 Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig

  Senast ändrad: 2020-07-13

 3. Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Sävaån

  Tjänster / Publikationer / Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Sävaån

  Publiceringsår: 2016 Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig

  Senast ändrad: 2019-01-16

 4. Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Örsundaån

  Tjänster / Publikationer / Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län - Örsundaån

  Publiceringsår: 2016 Publikationstyp: Rapport Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig

  Senast ändrad: 2019-01-16

 5. Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län, NAP.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län, NAP.pdf

  av bevarandeplaner Natura 2000 Översyn av miljökvalitetsnormer Sa m m an st äl lt u n d er la g Grön infrastruktur Skyddade områden Friluftsliv Vattenförvaltning Artskydd Andra vattenanknutna värden Elsystem

  Senast ändrad: 2021-04-23

 6. 2020-10-29 Beslut Vappa 9009-2018.pdfPDF

  Länsstyrelsen / 2020-10-29 Beslut Vappa 9009-2018.pdf

  Beslut 1(43) 2020-10-29 551- 9009-2018 Anl.nr: 0381-50-001 Miljöprövningsdelegationen Tekniska nämnden 745 80 Enköping POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Bäverns gränd 17 TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 E-POST uppsala@lansstyrelsen.se

  Senast ändrad: 2020-11-05