Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län, Sävaåns avrinningsområde

Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi har tillsammans med Upplandsmuseet på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2015 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Sävaån i Uppsala och Enköpings kommuner. Uppdraget har omfattat att ta fram kulturmiljöer i syfte att ur ett kulturhistoriskt perspektiv värdera dessa utifrån en given värderings- och bedömningsmodell. Totalt kom 25 kulturmiljöer att bedömas och värderas och av dessa omfattas tre ha det högsta värdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_10&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss