Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län, Fyrisåns vattenavrinningsområde, Vendelån

Breja arkeologi har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2016 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Vendelån, inom Tierps och Uppsala kommuner i Uppsala län. Uppdraget har omfattat att ta fram kulturmiljöer i syfte att ur ett kulturhistoriskt perspektiv värdera dessa utifrån olika aspekter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=110&context=33