Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län , Fyrisåns vattenavrinningsområde , Del av Fyrisån och Björklingeån

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Almunga AB och Industriantikvarie Ida Dicksson utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed del av Fyrisån och Björklingeån, inom Uppsala kommun i Uppsala län under december 2017 och januari 2018. Uppdraget har omfattat att identifiera kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdera dessa utifrån olika aspekter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=104&context=33