Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län, Fyrisåns avrinningsområde, Sävjaån, Funboån, Vistebyån

På uppdrag av Länsstyrelsen Uppsala län har Arkeologerna, Statens historiska museer, och Upplandsmuseet under november och december 2016 genomfört en inventering och värdering av kulturmiljöer längs med Sävjaån från Övre föret i Fyrisån i väster, vidare upp längs Funboån till Funbosjön, därefter Vistebyån till Långsjön i öster. Den inventerade sträckan är cirka två mil lång och vattenytans höjd över havet varierar från cirka 15 meter (Långsjön) till knappa fem meter (Övre föret). Sträckan ingår som Delsträcka 5 i Länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer längs Fyrisån och dess biflöden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=107&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss