Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillgång på dricksvatten i Uppsala län

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. SGU uppdaterar kontinuerligt bedömningar av grundvattennivåer. Informationen om vattenbrist eller risk för höga flöden uppdateras av SMHI varje vecka.

Grundvatten

Uppsala län har två stora isälvsavlagringar, Uppsalaåsen och Enköpingsåsen, som sträcker sig från norr till söder genom länet. Dessa används för kommunal vattenförsörjning och är exempel på stora vattenmagasin som innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. SGU redovisar kontinuerligt bedömningen av grundvattennivåerna i stora respektive små magasin. I Uppsala län används de små magasinen huvudsakligen för hushållens egna brunnar så kallad enskild vattenförsörjning.

Grundvattennivåerna är i början av augusti fortsatt under de normala i stora delar av länet. Detta gäller både små och stora magasin och i förhållande till det normala för årstiden. SGU visar även fyllnadsgraden i sina grundvattenkartor.

SGU:s portal för grundvattennivåer där också skillnaden mellan små och stora magasin förtydligas Länk till annan webbplats.

Ytvatten

Risk för vattenbrist, som bland annat beskriver flöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag, är en tjänst från SMHI. Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. Informationen uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små och stora magasin uppdateras månadsvis.

Risk för vattenbrist Länk till annan webbplats.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är en av våra viktigaste resurser. De flesta av länets kommuner använder grundvatten eller vatten från Mälaren till den kommunala vattenförsörjningen. Vattenbrist kan uppstå genom att det är brist på råvatten, vilket är en möjlig situation vid låga grundvattennivåer. Det kan också bli brist på vatten på grund av kapaciteten i vattenverken och/eller i distributionsnätet. Kommunerna kan införa bevattningsförbud, men det bästa är om vi alla kan vara sparsamma med vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten ger tips om hur du kan spara vatten Länk till annan webbplats.

Smart vattenanvändning

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Med den senaste sommarens torka i färskt minne kan det vara klokt att fundera över vad du kan göra för att minska din vattenanvändning genom ett mer medvetet beteende. Här ger vi tips om hur du kan bli vattensmart.

 

Bli mästare på att snabbduscha

När du duschar förbrukas 6 till 45 liter vatten i minuten. Under en dusch på 15 minuter går det åt mellan 90 och 675 liter vatten. Varje minut du sparar i duschen, sparar alltså vatten! Tänk på detta när du duschar:

  • Korta ner dina duschar.
  • Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.

 

Stäng av kranen

Visste du att du sparar upp till 6 liter vatten i minuten genom att stänga av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig? Om du är en av dem som borstar eller rakar dig med kranen rinnande förbrukar du upp till 24 liter vatten per dag! Lär också dina barn att kranen ska stängas av när de borstar tänderna – en enkel vana att införa.

 

Diska smart!

Vid en normalstor disk under rinnande vatten går det åt ungefär 120 liter vatten. Detta kan du göra för att spara vatten vid diskning:

  • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
  • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
  • Använd samma glas till dricksvatten under dagen så sparar du disk!

 

Gräsmattan klarar torka

Generellt sett klarar en gräsmatta långvarig torka. Tänk på att det går åt 150 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

OBS! Är det bevattningsförbud i din kommun så får du så klart inte vattna alls.

 

Sätt ut en regnvattentunna

Om du bor i hus kan du ställa en regnvattenbehållare under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna plantorna, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

 

Utnyttja kylskåpet effektivt

Här är ännu en enkel idé som är smart, särskilt under sommarmånaderna. Istället för att låta vattnet rinna tills det är kallt när du vill ha ett glas vatten, fyll en kanna och ställ den i kylskåpet.

 

Kör din tvätt- och diskmaskin smart

Börja med att se efter om kläderna verkligen behöver tvättas. I många fall räcker det med att punktbehandla en fläck eller att hänga ut plagget på vädring. Försök att köra fulla maskiner. Detta gäller både tvätt- och diskmaskinen. På det sättet undviker du att köra halvfulla maskiner och sparar tonvis med vatten – särskilt om dina maskiner inte är vattensmarta.

 

Undvik att bada i badkar

Ett badkar rymmer cirka 200 liter. Det är mer än en medeldygnsförbrukning för en person i Sverige. Ta en snabbdusch i stället.

 

Reparera droppande kranar

Bli kvitt ett av de mest irriterande ljuden som finns och stoppa slöseriet med vatten. Ja, nu är det hög tid att fixa den droppande kranen!

Det är inte svårt för den händige att själv fixa en droppande kran för att förhindra att upp till 15 liter vatten varje dag försvinner ner i avloppet – till ingen nytta. Det motsvarar nästan 5 500 liter om året. Det finns flera filmklipp på nätet som guidar dig steg-för-steg.

 

Tvätta bilen i modern biltvätt

Tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Välj en tvätt som har vattenåtervinning och allra helst en som är miljömärkt.

 

Swimmingpool

 Om du har swimmingpool, tänk på följande:

  • Täck poolen för att undvika att vattnet dunstar
  • Stäng av automatiska påfyllningspumpar.

OBS! Är det bevattningsförbud i din kommun så får du så klart inte fylla poolen alls.

 

Film med tips om hur du kan bli vattensmart

Har du egen brunn?

Har du en egen brunn för vattenförsörjning så ansvarar du själv för att det är god vattenkvalitet. Rekommendationen är att vattnet ska analyseras vart tredje år.

Brunnar och dricksvatten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats.

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Uttag av vatten – vilka tillstånd behövs?

Havs- och vattenmyndigheten reder ut lagstiftningen och vilka tillstånd som krävs för vattenuttag, bortledning av vatten.

Vattenbrist Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skicka e-post till planhandläggare

Telefon 010-223 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss