Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Algblomning och döda djur vid kusten

Algblomning

Om du ser algblomning eller döda djur i sjöar eller vid kusten så meddela kommunens miljökontor omgående. Är det ute vid kusten så anmäl det även gärna till Länsstyrelsernas informationscentraler.

Algblomning kallas det när växtplankton (mikroskopiska alger) förekommer i stora mängder. I Uppland är det framför allt cyanobakterier (blågrönalger) som ansamlas i stora mängder och några av dem kan bilda gifter (toxiner) som är skadliga för människor och djur. Om du ser algblomning, döda djur eller andra ovanliga händelser som till exempel större oljeansamlingar vid kusten är det bra att anmäla det till Länsstyrelsernas informationscentraler vid kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Vilka observationer ska jag rapportera till Länsstyrelsernas Informationscentraler?

Länsstyrelsernas informationscentralers uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön.

Informationscentralerna önskar få in rapporter om:

  • Algblomningar
  • Döda eller sårade sälar
  • Större antal döda fåglar
  • Större antal döda fiskar
  • Andra ovanliga händelser (t.ex. oljeläckage)

Rapportera observationer genom att ringa till telefonsvarare, skicka e-post eller anmäl direkt på webben

Rapportera observationer till Informationscentralen för Bottniska viken

Ring informationscentralens telefonsvarare 010-225 41 11

Rapportera in via e-post till icbv@lansstyrelsen.se

Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder. Uppge gärna koordinater. (Genom att öppna appen för kartor på din smarta telefon och markera platsen kan du få fram koordinater där du befinner dig.)

Om provtagning bör göras, meddela Informationscentralen. Informationscentralen för Bottniska viken kan stå för provtagningskostnaden men ska då alltid godkänna detta innan prov skickas in.

Vattenprov från algblomning kan skickas in till ett lab för analys. Prov från döda fiskar eller fåglar kan skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats. för analys. Döda sälar kan skickas till Naturhistoriska Riksmuseet för obduktion om de är i gott skick.

Läs gärna mer om råd om du hittar döda djur vid kusten längst ner på sidan.

Tjänsten CyanoAlert varnar för alger

Under 2020-2021 provas en varningstjänst för algblomning i Mälaren, tjänsten heter CyanoAlert. Flera kommuner och vattenverk runt Mälaren har anslutit sig till tjänsten och får daglig information med varningar för eventuellt höga koncentrationer av alger.

CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar Länk till annan webbplats.

Information om algblomning hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Algläget tolkat från satellitbilder (SMHI) Länk till annan webbplats.

Råd vid algblomningar

Hud- och ögonirritationer kan uppstå vid kontakt med blommande vatten och om man får i sig vatten kan det leda till algförgiftning illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och/eller feber, men även påverkan på lever, njurar och muskler. Barn och djur är särskilt utsatta.

  • Undvik att bada eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5-1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Sjukvården ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Symptom och råd vid algförgiftning hos 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Algtoxinpåverkan på djur Länk till annan webbplats. 

Hur känner jag igen en algblomning?

Algblomning kallas det när växtplankton (mikroskopiska alger) förekommer i stora mängder. Vid kraftig algblomning färgas ytvattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt och det är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton. Alger kan ansamlas snabbt till lokala blomningar om vädret är gynnsamt men de kan även blandas ut och försvinna vid blåst.

Algblomning är naturligt förekommande i både sjöar och hav, särskilt när vädret är varmt och lugnt under sommaren. Vissa algblomningar, särskilt under sommaren, kan bestå av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för både människor och djur. De problematiska blomningarna har ökat på grund av våra utsläpp av växtnäringsämnen från avlopp och jordbruk.

Alger
Alger
Alger

Hur vet jag om algblomningen är giftig?

Många planktonarter kan orsaka synliga blomningar när de förekommer i tillräckligt stora mängder. Det gäller till exempel cyanobakterier, dinoflagellater och ciliater. Olika arter ser olika ut när de blommar och många blomningar är inte giftiga. Om blomningen är giftig eller ej beror på vilken art det är och på vilka förutsättningar som råder på platsen. Man kan inte se med blotta ögat om en algblomning är giftig utan man behöver ta prover och skicka till laboratorium för analys.

De vanligaste giftproducerande arterna finns inom gruppen cyanobakterier, även kallade blågrönalger. Ungefär 50 % av cyanobakterieblomningarna är giftiga. Vid en cyanobakterieblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt, det är tydligt grumligt och/eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

På hösten kan man ibland se intorkade, klart turkosa cyanobakterieavlagringar vid strandlinjen. Dessa brukar liknas vid utspilld målarfärg. Det är gamla blomningar, alltså döda cyanobakterier, som spolats upp på land. Även torkade cyanobakterier kan utgöra en risk för till exempel hundar och småbarn, eftersom de fortfarande kan vara giftiga.

Hur skiljer jag på en algblomning och pollen?

Under våren och början av sommaren kan pollen från olika träd falla ner över vattnet både till havs och i insjöar. När vind och strömmar för ihop pollenet i tätare stråk kan det på håll likna gulaktiga ansamlingar av cyanobakterier. Cyanobakterierna blommar dock oftast något senare på året, när vattnet hunnit värmas upp.

Pollen på vattenytan kan lätt misstas för algblomningar. Se bilden nedan.

Bild på pollen i vatten

Pollen på vattenytan kan lätt misstas för algblomningar

Döda djur vid kusten

Om du ser ett större antal döda fiskar, fåglar eller sälar vid kusten bör du rapportera detta till Informationscentralen för Bottniska viken. Informationscentralen samlar in information och vidarebefordrar till ansvariga myndigheter och organisationer för eventuella åtgärder samt informerar allmänheten. Prover på djuren kan behöva tas för att skickas till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) eller Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Informationscentralen vill gärna ha bilder samt position för upptäckten.

Hittar du döda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minimera risken för överföring av olika typer av smittoämnen. Om du ska hantera döda djur är det lämpligt att skydda dig genom att använda plasthandskar och eventuellt ”stänkskydd” om det döda djuret har gått långt i förruttnelseprocessen och kan spricka upp.

Den vanligaste orsaken till att man hittar döda djur är att de har dött naturligt av svält eller sjukdomar. Det kan också bero på mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja.

 

Döda sälar

Om du hittar en död säl ska du först och främst vända dig till din kommun som har ansvaret för att hantera sälar på allmänna platser. Ligger sälen på privat mark är det markägarens ansvar att ta hand om sälen. Informationscentralen kan svara på frågor om hanteringen av den döda sälen och samordna eventuella insatser. Det är också bra om du rapporterar fyndet till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) som utför forskning och övervakning på sälar. Om sälen är i gott skick kan NRM vilja ha in den för obduktion. 

Rapportera in död säl till Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Döda fiskar

Om du ser döda fiskar som inte ser ut att ha dött naturligt bör du kontakta oss. Det är bra om du tar ett foto på eventuella skador eller mängden fisk. Informationscentralen samordnar sedan eventuella insatser, som till exempel att fiskarna skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys.

Det är inte ovanligt att man hittar en större mängd död spigg längs stränder under sommar och sensommar. Efter fiskarnas lek blir många försvagade och kan då dö. Många blir också infekterade av en parasit, bandmasken Schistoephalus. Den här parasiten växer till sig när det börjar bli varmt i vattnet och den kan då döda spiggen.

Information och rapportera död fisk på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Rapportera död vildfisk Länk till annan webbplats.

Döda fåglar

Hittar du en större ansamling av döda fåglar bör du kontakta Informationscentralen. Informationscentralen samordnar eventuella insatser, som till exempel att fåglarna skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt för analys. Rör inte vid fåglarna utan att ha på dig handskar.

Information om fåglar på Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss