Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stoppa kemikalieonödan

Stoppa onödig användning av kemikalier

Illustration av Maria och Jan Berglin

Stoppa kemikalieonödan är ett samarbetsprojekt som syftar till ökad medvetenhet om farliga kemikalier, samt hur vi genom små förändringar i vår vardag kan minska exponeringen för dessa och belastningen på miljön.

Projektet genomfördes av det regionala kemikalienätverket i Uppsala län. Nätverket arbetar för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och inspiration inom kemikalieområdet kopplat till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Nätverket består av representanter från samtliga kommuner i Uppsala län, Region Uppsala, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Vatten och Avfall AB samt Länsstyrelsen i Uppsala län.

”Stoppa kemikalieonödan” är en broschyr indelad i fem områden. Varje avsnitt har en kort faktadel och handfasta tips på hur man kan minska användningen av farliga kemikalier i sin vardag. Broschyren innehåller även information om farliga kemikalier som kan finnas i till exempel leksaker, kläder, smycken och elektronik.

Broschyren Stoppakemikalieonödan Pdf, 3.9 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss