Körning på allmän väg med terrängfordon

För att köra terrängfordon på allmän väg behöver du en dispens från Länsstyrelsen.

Med terrängfordon avses fordon som har registrerats som terrängmotorfordon och terrängsläp.

  • Ansökningsavgiften är 2300 kronor.
  • För rörelsehindrad är avgiften 250 kronor.

Så här ansöker du

Du söker dispens skriftligen hos Länsstyrelsen. I ansökan är det viktigt att berätta varför du önskar framföra terrängfordon på allmän väg och att noga ange var du önskar färdas.

Skicka din ansökan till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 2206
104 22 Stockholm

Du kan också skicka din ansökan via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Enheten för förvaltning