Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att:

  • företaget kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet, och
  • företaget uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 15 900 kronor. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet.

Ansökningsavgiften ska betalas in på Bankgiro 5052-4644. Ange organisationsnummer som referens. När betalningen är gjord påbörjar Länsstyrelsen handläggningen av din ansökan. Det finns ingen särskild blankett för ansökan, men den ska göras skriftligen, i pappersform eller per e-post.

Vi behandlar ansökningarna enligt Pantbankslagen (1995:1000), Pantbanksförordningen (1995:1189).

I ansökan ska verksamheten beskrivas i form av en affärsplan, där det framgår villkor, avgifter, räntor, försäljning av förfallna panter på auktion, försäkringar, säkerhet, kundkännedom, arbete mot penningtvätt och så vidare.

Vi vill också ha en beskrivning av ledande personer i bolaget, det vill säga större aktieägare samt VD/styrelsemedlemmar. Ledande personer kommer att kontrolleras mot kronofogdens register samt belastnings/misstankeregister. Ni kan behöva komplettera med ytterligare uppgifter utöver ovanstående.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Du får beslutet hemskickat.
  4. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Tillsyn och tillsynsavgift

Länsstyrelsen har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat att ni följer pantbankslagen, penningtvättslagen, penningtvättsförordningen och pantbanksförordningen.

Har du en pantbanksverksamhet ska du betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor.

Kontakt

Enheten för förvaltning

Enheten för företags- och säkerhetstillsyn

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss