Inlösen av aktier

Har dina aktier har blivit tvångsinlösta på grund av att någon köpt upp mer än 90 procent av aktierna i ett bolag? Pengarna sätts då ned hos Länsstyrelsen och som aktieägare måste du själv hämta ut dem.

När någon äger mer än 90 procent av aktierna i ett bolag har de rätt att kräva att resterande aktier tvångsinlöses. Pengarna sätts då ned hos Länsstyrelsen. Som aktieägare måste du själv hämta ut pengarna. Om det inte sker inom tio år mister du rätten till pengarna och det uppköpande moderbolaget har rätt att på det elfte året ansöka om att få tillbaka dem.

Detta krävs för att utbetalning ska kunna ske

För att utbetalning ska kunna ske krävs

  • en skriftlig begäran om utbetalning, undertecknad av aktieinnehavaren,
  • fullständiga uppgifter om personnummer och adress,
  • att den som begär utbetalning är upptagen i aktieägarförteckningen eller att aktiebrev (kupongaktiebrev) eller dödandeprotokoll (om aktierna kommit bort) bifogas till begäran,
  • att behörighetshandlingar (registreringsbevis, registrerad bouppteckning, fullmakt med mera) bifogas, om aktierna tillhör en juridisk person (till exempel dödsbo eller aktiebolag) och
  • att uppgifter finns om vilket plusgiro, bankgiro eller bankkonto vi ska betala ut pengarna till.

Bestämmelser om inlösen av aktier finns i aktiebolagslagen och lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.

Uppdaterad 2024-06-12


Aktielista

Inlöst bolag

Värde kr/aktie

Dnr

Acando AB

41:83

24250-20

Bergs Timber AB

45:70

24989-2024

Brinova Fastigheter AB

106:31

43756-14

BRIO Leksaker AB

Se ärende

39556-14

Caperio Holding AB

34:23

34979-18

Cision AB

Se ärende

186-17

Cortendo AB

14:11

8076-17

Cybercom Group AB

3:04

23131-17

Elektronikgruppen BK AB

38:00

32075-15

Elementica Data Center Construction AB

23:54543

4895-2021

Entraction AB

14:65

30260-2022

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)

Se ärende

65-15

Grönklittsgruppen AB (publ)

51:21

208-6199-2023

Iterata AB

0,0209

55570-2023

IBS AB

2:71

19279-14

Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag

30:76

35343-14

Meda AB

164:56

3339-18

Moderna Bostäder

5502:77

6329-16

Peab Industri AB

33:44

2067-15

Q-med AB

81:18

45005-14

Scania Aktiebolag

205:02

41867-17

Seco Tools AB

102:93

18420-13-1

Swedish Energy Alliance AB

203:94

9872-20

Swedish Match AB

125:45

63737-2023

Transcom Worldwide AB

88:29

6720-18

Vrtcl Gaming Group Sweden AB

1:015

7574-22

Weleda Holding AG

134:32

36357-13

Kontakt

Enheten för förvaltning

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss