Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Livsmedelsstrategi Stockholms län

Stockholms läns livsmedelsstrategi omfattar hela värdekedjan, från jord till bord, och anger riktningen för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030.

Stockholms läns livsmedelsstrategi lanserades den 21 augusti 2019. Den utgår från den den nationella livsmedelsstrategin men tar sin utgångspunkt utifrån Stockholms läns förutsättningar. Strategin är framtagen gemensamt av Länsstyrelsen, LRF Mälardalen och Region Stockholm. Arbetet har genomförts i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan.

Stockholms läns livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Stockholm – hela Sveriges matmarknad

I Stockholms län finns Sveriges största marknad för livsmedel med både köpstarka och medvetna konsumenter och en efterfrågan på svenska, närproducerade och specialiserade produkter. Samtidigt som strategin ska främja länets livsmedelsproduktion ska den bidra till nationella och regionala miljö- och klimatmål samt till flera av målen för Agenda 2030.

En viktig fråga är att minska sårbarheten i länet. Med drygt en femtedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig införsel av livsmedel från hela landet för att klara invånarnas försörjning.

Logotyp för Stockholms läns livsmedelsstrategi med texten Stockholm - hela Sveriges matmarknad omgiven av illustrationer av olika livsmedel.

Stad och landsbygd närmare varandra

Strategin ska också verka för att stärka innovations- och utvecklingskraften inom livsmedelssektorn och bidra till att föra stad och landsbygd närmare varandra. Stockholm ligger högt i många internationella innovationsrankingar med framgångsrika branscher, universitet och högskolor. Mer än 80 000 stockholmare arbetar i någon del av livsmedelskedjan och mångfalden av människor och matkulturer i länet ger goda förutsättningar för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster. Statistik från Tillväxtverket visar att Stockholm är det län där både sysselsättningen och antalet små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen har ökat mest 2011–2016.

Livsmedelsbranschen är mycket viktig för länets sysselsättning och hållbara tillväxt och det finns många delar som har stor utvecklingspotential.

Strategin är framtagen gemensamt av Länsstyrelsen, LRF Mälardalen och Region Stockholm. Arbetet har genomförts i bred samverkan med länets aktörer inom hela livsmedelskedjan.

Stockholms läns livsmedelsstrategi

Syfte

Att gemensamt underlätta arbetet för ett stärkt och hållbart livsmedelssystem.

Vision

Stockholm – Hela Sveriges matmarknad.

Övergripande mål

Det övergripande målet för Stockholms läns livsmedelsstrategi är ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem. I det ingår att

  • länets livsmedels- och primärproduktion ökar, samtidigt som sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • livsmedelssektorn är en del av Stockholms innovations- och utvecklingskraft och bidrar till att föra stad och landsbygd närmare varandra
  • strategin samtidigt bidrar till de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt till flera av målen för Agenda 2030.

Strategiska insatsområden

Regler och villkor

Att bidra till att regler och tillsyn långsiktigt utgör verkliga stöd- strukturer och att övriga villkor för företagens verk- samheter är goda.

Konsument och marknad

Att bidra till en hållbar konsumtion och en marknad som stärker länets livsmedelssystem och skapar förutsättningar för primär- produktion i hela landet.

Kunskap och innovation

Att ge förutsättningar för utveckling av livsmedelssystemet genom ny kunskap, innovationer och kompetensutveckling.

Stockholms läns livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats.

Mål och vision i Stockholms läns livsmedelsstrategi

Illustration: Mål och vision i Stockholms läns livsmedelsstrategi.

Webbinarium: Maten som ger resultaten

Finns det fördelar med digitala möten med bonden eller fiskaren, som komplement till besök på gården eller fiskebåten? Går det att hitta medskapande sätt att öka kunskaperna om svenska livsmedel och introducera nya maträtter för elever i skolan? Vad innebär konceptet Food for Life?

Detta var några av de frågor som ett fyrtiotal personer fick svar på i samband med den digitala träffen Maten som ger resultaten. Träffen handlade om hur vi kan samverka och hitta arbetssätt för att ta tillvara maten och måltiderna för mer än att mätta magar.

"Man missar doften av kossor och spån, men man får möta bonden" - sammandrag av webbinariet på MATtankens webbplats Länk till annan webbplats.

Film om Handelns möjligheter att bidra till ett stärkt livsmedelssystem

ICA-handlare Claes-Göran Sylvén berättar om lokalproducerat i Norrtälje (2 minuter och 29 sekunder).

Film om Landskapsmodellen

Ett sätt att arbeta med hållbara livsmedelssystem är att utgå från landskapsmodellen. Hör Elin Ryström, jordbrukare och mjölkbonde vid Lovö Prästgård, berätta om den i filmen nedan (1 minut och 44 sekunder).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Stockholms läns livsmedelsstrategi

Arkiv för nyhetsbrevet Stockholms läns livsmedelsstrategi

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00