Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:14

Utkom från trycket den 3 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Stockholms Ström den 6 maj 2024, Stockholms kommun.

Beslutade den 25 april 2024 (dnr 19593-2024).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde som markerats på kartbilaga till detta beslut får fartyg ej föras måndagen den 6 maj 2024 mellan kl. 9.30 och kl. 11.30.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte fartyg som följer av den särskilda händelse som föranlett förbudet.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Stockholms Ström den 6 maj 2024, Stockholms kommun Pdf, 511 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 19593-2024.

Kartbild över avlyst område

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss