Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:12

Utkom från trycket den 17 april 2024

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling, Nacka kommun.

Beslutade den 10 april 2024 (dnr 54351-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i Källtorpssjön i Nacka kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras fredagen den 14 juni 2024, kl. 18.00–21.00, och lördagen den 15 juni 2024,
kl. 8.00–18.00, med anledning av simtävling. Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön med anledning av simtävling, Nacka kommun Pdf, 210.4 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 54351-2023.

Kartbild över avlyst område

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss