Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:10

Utkom från trycket den 22 mars 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

Upprättad den 20 mars 2024 (dnr 2581-57386-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar jämlikt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

I denna sammanställning redovisas

I. Allmänna föreskrifter och upplysningar.

II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter.

III. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1).

ÅSA RYDING

Björn Loäng, enheten för förvaltning

Bilaga

Allmänna föreskrifter och upplysningar samt ovan nämnda förteckningar finns i sammanställningen.

01FS 2024:10 Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län Pdf, 166.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss