Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:09

Utkom från trycket den 13 mars 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Hemviken, Smådalarö, Haninge kommun.

Beslutade den 28 februari 2024 (dnr 49111-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

I Hemviken, Smådalarö, i sundet (Mandråparsundet) mellan Rosenön (Krogarholmen) och Smådalarö samt i sundet mellan Rosenön (Krogarholmen) och Smådalarö (Näsudden), får fartyg inte framföras med högre fart än 5 knop.

Utmärkning med sjövägmärken ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken och placeras i anslutning till begränsningslinjerna.

Det ankommer enligt 2 kap. 6 § tredje stycket sjötrafikförordningen (1986:300) på Haninge kommun att tillse att sjövägmärken uppsätts och vidmakthålls. Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Det fartbegränsade vattenområdet visas på kartbilaga.

  1. Denna föreskrift träder i kraft den 15 maj 2024.
  2. Genom föreskriften upphävs p. 171 i Länsstyrelsen i Stockholms läns
    föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken
    m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:9 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Hemviken, Smådalarö, Haninge kommun Pdf, 252.7 kB.

Bilaga

Karta över Hemviken, Smådalarö, i sundet (Mandråparsundet) mellan Rosenön (Krogarholmen) och Smådalarö samt sundet mellan Rosenön (Krogarholmen och Smådalarö (Näsudden)

Karta över Hemviken, Smådalarö, i sundet (Mandråparsundet) mellan Rosenön (Krogarholmen) och Smådalarö samt sundet mellan Rosenön (Krogarholmen och Smådalarö (Näsudden), får fartyg inte framföras med högre fart än 5 knop.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss