Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:08

Utkom från trycket den 13 mars 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde vid Essingedjupet med anledning av broreparation, Stockholms kommun.

Beslutade den 28 februari 2024 (dnr 28752-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300). Farledsbredden under Essingebron mellan Lilla och Stora Essingen i Stockholms kommun begränsas till 30 meter under tiden den 1 september 2024–30 april 2025 och den 1 september 2025–30 november 2025 med anledning av broreparationer enligt vad som närmare framgår av bilagda kartor.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:8 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde vid Essingedjupet med anledning av broreparation, Stockholms kommun Pdf, 263.3 kB.

Bilaga

Bilaga 1. Begränsad farledsbredd vid Essingedjupet, Essingebron.

Bilaga 1. Begränsad farledsbredd vid Essingedjupet, Essingebron.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss