Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:07

Utkom från trycket den 28 februari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Södersundaviken, Värmdö kommun.

Beslutade den 19 februari 2024 (dnr 2589-23159-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjö­trafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Södersundaviken mellan Runmarö och Storön, i Värmdö kommun, som i sydost begränsas av Runmarö kanals mynning (gräns för fartbegränsning till 3 knop) och i norr av latituden genom Spisgrundet får fartyg inte framföras med högre fart än 5 knop.

2 § Inom det vattenområde i Södersundaviken mellan Runmarö och Storön, i Värmdö kommun, som i söder begränsas av latituden genom Spisgrundet och i nordväst av en rät linje mellan Blackudden (Runmarö) och Näsudden (Storön) får fartyg inte framföras med högre fart än 7 knop.

3 § Förbuden i 1 och 2 §§ gäller årligen under tiden den 15 juni–15 augusti.

Utmärkning med sjövägmärken ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken och placeras i anslutning till begränsningslinjerna. Det ankommer på Runmarö Yacht Club att tillse att sjövägmärken och tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Vattenområdena med begränsningslinjer visas på kartbilaga.

1. Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2024.

2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2011:4 Pdf, 153.3 kB.) om fartbegränsning till 7 knop i vattenområde mellan Runmarö och Storön, Värmdö kommun, beslutade den 20 januari 2011, dnr 2589-2010-11871.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Södersundaviken, Värmdö kommun Pdf, 281 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 23159-2023.

Kartbild över område med hastighetsbegränsning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss