Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:06

Utkom från trycket den 14 februari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Beslutade den 18 januari 2024 (64223-2023).

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när en kommun tar emot statsbidrag enligt förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering.

Ansökan om statsbidrag

3 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 15 april 2024, den 15 oktober 2024, den 15 april 2025 eller den 15 oktober 2025. Bidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

4 § Ansökan ska innehålla en beskrivning av de insatser som kommunen vill genomföra och en kostnadsberäkning av dessa. Beskrivningen ska innefatta en redogörelse för hur insatserna kan bidra till att förbättra romers inkludering i samhället och ge kommunen bättre förutsättningar att främja romsk inkludering. I ansökan bör kommunen särskilt beskriva

  1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter,
  2. hur ansökan förankrats inom kommunens organisation,
  3. hur ansökan och insatserna har förankrats bland romer, och
  4. om och hur insatserna involverar kvinnor och barn.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 januari 2024.

Föreskrifterna upphör att gälla den 1 januari 2026.

ANNA KINBERG BATRA

Fadila Sadki, enheten för nationella minoriteter

01FS 2024:6 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering Pdf, 92.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss