Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:05

Utkom från trycket den 7 februari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Långbroviken med anledning av forskningsprojekt, Värmdö kommun.

Beslutade den 30 januari 2024 (dnr 2944-2024).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Långbroviken i Värmdö kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg ej föras under tiden den 15 februari 2024–21 juni 2024.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte fartyg som följer av åtgärdstest för förbättrad vattenkvalitet i Långbroviken.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:5 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Långbroviken med anledning av forskningsprojekt, Värmdö kommun Pdf, 417 kB.

Bilaga

Kartbilaga till 01FS 2024:5.

Översta bilden visar i cirkelmarkerat område Långbroviken på Värmdö. Nedersta bilden visar i den ovala markeringen brofundament (insidan) där temporär tröskellösning planeras. Långbrovikens yta är 10,4 hektar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss