Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:04

Utkom från trycket den 7 februari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Kvarnholmen med anledning av byggnadsarbeten, Nacka kommun.

Beslutade den 30 januari 2024 (dnr 50037-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde invid Kvarnholmen i Nacka kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg ej föras under tiden den 20 februari 2024–30 november 2025.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte arbetsfartyg och annan sjöfart som behöver trafikera vattenområdet med anledning av kajarbetena.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:4 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Kvarnholmen med anledning av byggnadsarbeten, Nacka kommun Pdf, 350.4 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, diarienummer 50037-2023.

Kartbild till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Kvarnholmen med anledning av byggnadsarbeten, Nacka kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss