Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:03

Utkom från trycket den 31 januari 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning med anledning av byggnadsarbeten vid Lidingöbroarna, Lidingö kommun.

Beslutade den 25 januari 2024 (dnr 1626-2024).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Vid passage under Nya Lidingöbron och Gamla Lidingöbron samt vid passage förbi arbetsområdet för byggnation av den nya Lidingöbron, får fartyg i båda riktningar, oberoende av vad som föreskrivs i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, inte föras med högre fart än 5 knop.

Det ankommer på Implenia Sverige AB att tillse att det fartbegränsade området utmärks med sjövägmärken i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Föreskrifterna kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Föreskrifterna träder i kraft den 2 februari 2024 och upphör att gälla den 8 april 2024.

HELENE MUNKNER

Molly Hedberg, enheten för förvaltning

01FS 2024:3 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning med anledning av byggnadsarbeten vid Lidingöbroarna, Lidingö kommun Pdf, 89.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss