Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:02

Utkom från trycket den 26 januari 2024.

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2023.

Beslutat den 15 januari 2024 (100-517-2024).

  • Förteckningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2023.
  • Föreskrifterna är redovisade i kronologisk löpnummerordning. Ändringar finns angivna i anslutning till respektive grundföreskrift.
  • Sökordsförteckningen innehåller uppgifter om sakområde (sökord), kommun, beskrivning av föreskriftens huvudsakliga innehåll samt föreskriftens nummer och dag för beslut.

Bakgrund

Bifogade förteckning innehåller sammanställning över samtliga föreskrifter och allmänna råd som Länsstyrelsen har beslutat och som gäller den 31 december 2023.

Förteckningen är upprättad enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Förteckningen omfattar föreskrifter och allmänna råd som har kungjorts i Stockholms läns författningssamling.

Förteckningen upprättas varje år.

Utgivare

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för rättsliga frågor
Box 22067
104 22 Stockholm

Ytterligare exemplar

Ytterligare exemplar av denna förteckning kan beställas från länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor, telefon 010-223 10 00 eller per e-post stockholm@lansstyrelsen.se.

Bilaga

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd finns i filen nedan.

01FS 2024:2 Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2023 Pdf, 436.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss