Aktuella vädervarningar i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:31

Utkom från trycket den 13 december 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av, och ändring av, föreskrifter för Råda naturreservat, Norrtälje kommun.

Beslutat den 25 september 2023 (dnr 511-37361-2017).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att utvidga Råda naturreservat. Med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen att det inom den del som
utvidgningen omfattar ska gälla samma föreskrifter som i hittillsvarande naturreservat.

För naturreservatet i sin helhet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. borra, gräva, hacka, eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter och svampar,
  3. tälta i mer än två dygn i följd.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.

ANNA KINBERG BATRA

Carolina Enhus, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2023:31 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om utvidgning av, och ändring av, föreskrifter för Råda naturreservat, Norrtälje kommun Pdf, 91.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss