Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:30

Utkom från trycket den 8 december 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde mellan Djurgården och Beckholmen, Stockholms kommun.

Beslutat den 20 november 2023 (dnr 54479-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde mellan Beckholmen och Djurgården i Stockholms kommun som markerats på kartbilaga till detta beslut får fartyg ej föras från och med fredagen den 1 december 2023 till och med fredagen den 22 december 2023.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde mellan Djurgården och Beckholmen, Stockholms kommun. Pdf, 248.5 kB.

Bilaga

Karta

Kartbilden visar det avlysta vattenområdet mellan den 1 december 2023 – 22 december 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss