Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:27

Utkom från trycket den 3 november 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Djupströmmen vid Södra Stavsudda, Värmdö kommun.

Beslutade den 31 oktober 2023 (dnr 174-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

I sundet mellan Getskäret och Södra Stavsudda i Värmdö kommun får inom det vattenområde som framgår av kartbilaga till detta beslut fartyg inte framföras i högre fart än 5 knop.

Utmärkning med sjövägmärken ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken och placeras i anslutning till begränsningslinjerna. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket sjötrafikförordningen (1986:300), på
Värmdö kommun att tillse att sjövägmärken uppsätts och vidmakthålls.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Föreskriften träder i kraft den 1 maj 2024.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:27 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Djupströmmen vid Södra Stavsudda, Värmdö kommun Pdf, 389.8 kB.

Bilaga

Kartbilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 174-2023.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, diarienummer 174-2023. Kartan visar var fartbegränsningen till 5 knop gäller.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss