Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:26

Utkom från trycket den 27 oktober 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av sprängningsarbeten, Ekerö kommun.

Beslutade den 19 oktober 2023 (dnr 2589-51244-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Under tid för utförande av sprängning inom det vattenområde som markerats på kartbilaga till detta beslut, får fartyg inte föras måndagen den 30 oktober 2023 mellan kl. 10.00 och kl. 14.00, och inte heller tisdagen den 31 oktober 2023 mellan kl. 10.00 och kl. 14.00.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning av sprängningsarbeten, Ekerö kommun Pdf, 451.6 kB.

Kartbilaga

Kartbilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde med anledning  av sprängningsarbeten, Ekerö kommun, 01FS 2023:26.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms län sjötrafikföreskrifter, dnr 51244-2023, som visar avlyst område.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss