Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:24

Utkom från trycket den 8 september 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om Farstanäs naturreservat, Södertälje kommun.

Beslutade den 30 juni 2023 (dnr 511-12931-2023).

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (1998:808), beslutet den 28 juni 1967 om bildande av Farstanäs naturreservat (med beteckning / diarienummer IIIR11-16:67).

Södertälje kommun har den 7 november 2022 fattat beslut om Farstanäs naturreservat. Kommunens beslut omfattar i allt väsentligt det som Länsstyrelsens tidigare beslut omfattade. Ett vattenområde tillkommer.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författnings­samling.

ÅSA RYDING

Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om Farstanäs naturreservat, Södertälje kommun Pdf, 89.4 kB.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss