Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:24

Utkom från trycket den 8 september 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om Farstanäs naturreservat, Södertälje kommun.

Beslutade den 30 juni 2023 (dnr 511-12931-2023).

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (1998:808), beslutet den 28 juni 1967 om bildande av Farstanäs naturreservat (med beteckning / diarienummer IIIR11-16:67).

Södertälje kommun har den 7 november 2022 fattat beslut om Farstanäs naturreservat. Kommunens beslut omfattar i allt väsentligt det som Länsstyrelsens tidigare beslut omfattade. Ett vattenområde tillkommer.

Beslutet träder i kraft när denna författning utkommer från trycket i Stockholms läns författnings­samling.

ÅSA RYDING

Ulf Birgersson, enheten för landskap och naturskydd

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av Länsstyrelsens beslut om Farstanäs naturreservat, Södertälje kommun Pdf, 89.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss