Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:23

Utkom från trycket den 9 augusti 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av seglingstävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 2 augusti 2023 (dnr 258-37127-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde på Riddarfjärden i Stockholms kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras fredagen den 1 september 2023, kl. 11.00–17.00, lördagen den 2 september 2023, kl. 8.00–17.00, och söndagen den 3 september 2023, kl. 8.00–16.00, med anledning av seglingstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar eller utryckningsfartyg.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HÅKAN LARSSON

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av seglingstävling, Stockholms kommun Pdf, 315.6 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrift i ärende med beteckning 258-37127-2023

Karta över avlyst område

Blå markering märkt "USM" utgör avlyst vattenområde med anledning av Ungdoms-SM i segling; fredagen den 1 september 2023, kl. 11.00–17.00, lördagen den 2 september 2023, kl. 8.00–17.00, och söndagen den 3 september 2023, kl. 8.00–16.00. Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar eller utryckningsfartyg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss