Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:22

Utkom från trycket den 4 augusti 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 1 augusti 2023 (dnr 258-37184-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i del av Djurgårdsbrunnsviken som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg, med anledning av drakbåtstävling, inte föras onsdagen den 30 augusti 2023 mellan kl. 16.00 och kl. 20.00, torsdagen den 31 augusti 2023 mellan kl. 16.00 och kl. 20.00, samt fredagen den 1 september 2023 mellan kl. 16.00 och kl. 20.00.

Förbudet gäller inte tävlingsdeltagare, funktionärs- eller bevakningsbåtar, eller andra fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HÅKAN LARSSON

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun Pdf, 341.7 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-37184-2023.

Flygfoto över avlyst område

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss