Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:21

Utkom från trycket den 2 augusti 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av Riksmötets öppnande m.m., Stockholms kommun.

Beslutade den 27 juli 2023 (dnr 258-36368-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde som markerats på kartbilaga 1 till detta beslut får fartyg ej föras tisdagen den 12 september 2023 mellan kl. 12.30 och kl. 14.15.

2 § Inom det vattenområde som markerats på kartbilaga 2 till detta beslut får fartyg ej föras lördagen den 16 september 2023 mellan kl. 14.00 och kl. 16.00.

3 § Förbuden i 1 och 2 §§ gäller inte Polismyndighetens fartyg eller andra fartyg för övervakning, eller eljest fartyg som föranleds av respektive evenemang. Förbuden innebär inte heller att fartyg som ligger för ankar eller på annat sätt inte befinner sig i rörelse omfattas av dessa.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ULRIKA LUNDBERG

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av Riksmötets öppnande m.m., Stockholms kommun Pdf, 818.5 kB.

Bilagor

Bilaga 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut i ärende med beteckning 258-36368-2023

Kartbild över avlyst område

Bilaga 2 till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut i ärende med beteckning 258-36368-2023.

Kartbild över avlyst område

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss