Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:20

Utkom från trycket den 26 juli 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde (begränsning av segelfri höjd) vid Vårbybroarna med anledning av broarbeten, Botkyrka och Huddinge kommuner.

Beslutade den 19 juli 2023 (dnr 258-36251-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av broarbeten avlyses vattenområdet under Vårbybroarna (se kartbilaga) partiellt för sjötrafik, såtillvida att den segelfria höjden begränsas till 4,0 meter.

2 § Den partiella avlysningen i 1 § ska gälla under tiden den 7 augusti 2023–30 september 2023.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om partiell avstängning av vattenområde (begränsning av segelfri höjd) vid Vårbybroarna med anledning av broarbeten, Botkyrka och Huddinge kommuner Pdf, 238.4 kB.

Bilaga 1

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-36251-2023.

Karta över avstängt område

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss