Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:18

Utkom från trycket den 21 juli 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning med anledning av byggnadsarbeten vid Lidingöbroarna, Lidingö kommun.

Beslutade den 13 juli 2023 (dnr 2589-36107-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafik­förordningen (1986:300).

Vid passage under Nya Lidingöbron och Gamla Lidingöbron samt vid passage förbi arbetsområdet för byggnation av den nya Lidingöbron, får fartyg i båda riktningar, oberoende av vad som föreskrivs i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138; omtryck i 01FS 2018:48) om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, inte föras med högre fart än 5 knop.

Det ankommer på Implenia Sverige AB att tillse att det fartbegränsade området utmärks med sjövägmärken i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. Föreskrifterna kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2023 och upphör att gälla den 5 januari 2024.

GUNILLA RUNBERG

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om tillfällig fartbegränsning med anledning av byggnadsarbeten vid Lidingöbroarna, Lidingö kommun Pdf, 87.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss