Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:17

Utkom från trycket den 21 juli 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal den 19 augusti 2023 med anledning av triathlontävling, Haninge kommun.

Beslutade den 12 juli 2023 (dnr 2589-27166-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartyg får inte framföras i Dalarö kanal (som förbinder Vadviken med Sandemarsfjärden) mellan kl. 11.00 och kl. 11.30 lördagen den 19 augusti 2023.

Förbudet gäller inte funktionärsbåtar.

GUNILLA RUNBERG

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal den 19 augusti 2023 med anledning av triathlontävling, Haninge kommun Pdf, 88.6 kB.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss