Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:16

Utkom från trycket den 21 juni 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Bodekull, nordväst om Edesön, Haninge kommun.

Beslutade den 5 juni 2023 (dnr 431-11993-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 9 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, och 9 § kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Förbud gäller mot att dyka, ankra och nyttja undervattensfarkoster inom ett vattenområde begränsat av strandlinjen för Edesön 1:1, skifte 1 och i vattnet av räta linjer mellan punkter, enligt kartbilaga till denna föreskrift.

Länsstyrelsen kan meddela undantag från föreskrifterna genom beviljande av tillstånd under de villkor som länsstyrelsen bestämmer.

Föreskrifterna kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Denna föreskrift träder i kraft den 27 juni 2023.

ANNA KINBERG BATRA

Marcus Hjulhammar

01FS 2023:16 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Bodekull, nordväst om Edesön, Haninge kommun Pdf, 1.6 MB.

Kartbilaga 01FS 2023:16.

Förbudsområdet begränsas av strandlinjen för Edesön 1:1, skifte 1 och vattnet av räta linjer mellan
punkterna (SWEREF99 TM):

  1. 6562570.22 698287.69
  2. 6562961.13 698275.04
  3. 6563052.40 698610.96
  4. 6562788.61 698675.49

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss