Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:15

Utkom från trycket den 21 juni 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Anna Maria, inom fastigheten Dalarö 2:5, Haninge kommun.

Beslutade den 5 juni 2023 (dnr 431-11991-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 9 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, och 9 § kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Förbud gäller mot att dyka, ankra och nyttja undervattensfarkoster inom ett vattenområde med en radie på mellan 50 och 100 meter från mittpunkten vid vraket efter Anna Maria, fornlämning L2013:4206, inom fastigheten Dalarö 2:5 i Haninge kommun, enligt kartbilaga till denna föreskrift.

Länsstyrelsen kan meddela undantag från föreskrifterna genom beviljande av tillstånd under de villkor som länsstyrelsen bestämmer.

Föreskrifterna kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Denna föreskrift träder i kraft den 27 juni 2023.

ANNA KINBERG BATRA

Marcus Hjulhammar

01FS 2023:15 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid vraket efter Anna Maria, inom fastigheten Dalarö 2:5, Haninge kommun Pdf, 1.5 MB.

Kartbilaga till 01FS 2023:15.

Förbudsområdet har mellan 50 meters radie mot land i norr och 100 meters radie mot farleden i söder med utgångspunkt från en mittpunkt med position: 6559363.04, 694702.71 (SWEREF99 TM).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss