Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:14

Utkom från trycket den 21 juni 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid Jutholmen, inom fastigheten Västertorp 1:3, Haninge kommun.

Beslutade den 5 juni 2023 (dnr 431-11990-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 9 § kulturmiljölagen (1988:950), KML, och 9 § kulturmiljöförordningen (1988:1188).

Förbud gäller mot att dyka, ankra och nyttja undervattensfarkoster inom ett vattenområde på mellan 30 och 100 meter från mittpunkten vid vraket efter Jutholmsvraket, fornlämning L2013:4032, inom fastigheten Västertorp 1:3 i Haninge kommun, enligt kartbilaga till denna föreskrift.

Länsstyrelsen kan meddela undantag från föreskrifterna genom beviljande av tillstånd under de villkor som länsstyrelsen bestämmer.

Föreskrifterna kommer att kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Denna föreskrift träder i kraft den 27 juni 2023.

ANNA KINBERG BATRA

Marcus Hjulhammar

01FS 2023:14 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om bl.a. förbud mot dykning och ankring inom ett vattenområde vid Jutholmen, inom fastigheten Västertorp 1:3, Haninge kommun Pdf, 2 MB.

Kartbilaga till 01FS 2023:14.

Förbudsområdet har en radie på mellan 30 och 100 meter från mittpunkten med position: 6558888.37, 694990.57 (SWEREF99 TM).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss