Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:13

Utkom från trycket den 7 juni 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden i Lilla Värtan med anledning av Projekt Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kommun.

Beslutade den 1 juni 2023 (dnr 258-15630-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde i Lilla Värtan i Stockholms kommun som betecknas A-B och begränsas av röda, räta linjer på till detta beslut bilagd karta, får fartyg ej föras under tiden den 1 juni 2023–31 januari 2025.

2 § Inom det vattenområde i Lilla Värtan i Stockholms kommun som betecknas C-D och begränsas av röda, räta linjer på till detta beslut bilagd karta, får fartyg ej föras under tiden den 1 juni 2023–31 januari 2026.

3 § Förbuden i 1 och 2 §§ gäller inte anläggningsrelaterad sjöfart.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2022:16) om avstängning av vattenområden i Lilla Värtan med anledning av Projekt Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kommun, beslutade den 25 april 2022, dnr 258-13930-2022.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden i Lilla Värtan med anledning av Projekt Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kommun Pdf, 241 kB.

Bilaga 1

Karta över avlyst område. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, dnr 258-15630-2023.

Karta över det avlysta området

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss