Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:10

Utkom från trycket den 19 maj 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om utvidgat strandskydd för Täby kommun.

Beslutat den 30 mars 2023 (dnr KN2023/01009).

Regeringen har genom beslut den 30 mars 2023 ändrat Länsstyrelsens beslut den 19 september 2018 (dnr 511-53089-2017) på så sätt att följande områden inte ska omfattas av beslutet om utvidgat strandskydd:

  • Fastigheten Täby Skålhamra 4:3.
  • Det område vid östra Vallentunasjön som framgår av länsstyrelsens
    karta i bilaga 2.
  • Området norr om väg 265, Norrortsleden, från Gullsjön.

Regeringens beslut trädde i kraft den 30 mars 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns tillkännagivande av beslut om utvidgat strandskydd för Täby kommun Pdf, 87.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss