Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:09

Utkom från trycket den 10 maj 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 3 maj 2023 (dnr 2589-16197-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Med anledning av Långholmen SwimRun får fartyg lördagen den 17 juni 2023 mellan kl. 10.00 och kl. 17.15, under tid som anges specifikt för varje simsträcka, inte föras i de vattenområden (simsträcka 1–6 samt 8–14) som framgår av kartbilagor till detta beslut.

2 § Förbuden i 1 § gäller inte funktionärsbåtar eller andra farkoster som följer av tävlingen, inte heller, avseende simsträcka 3, Strömma Turism & Sjöfart AB:s reguljära trafik.

Detta beslut kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:9 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun Pdf, 2.8 MB.

Bilder över simsträckor 1–6 och 8–14

Kartbild över simsträcka 1 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 1. Långholmens klippbad från strand till strand. Sträcka: 75 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.05–12.45.

Kartbild över simsträcka 2 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 2. Från ankringsskylt på öns norra sida längs med land bort och under Västerbron. Sträcka: 165 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.05–12.45.

Kartbild över simsträcka 3 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 3. Ångbåtsbrygga utmed lina med flytbojar som spärrar av vattenområdet intill stranden. Sträcka: 135 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.10–12.55.

Kartbild över simsträcka 4 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 4. Korsa liten vik på Långholmens västra sida Sträcka 110 meter. Sträcka: 110 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.15–13.00.

Kartbild över simsträcka 5 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 5. Från badbrygga under Långholmsbron och upp Sträcka 80 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.20–13.00.

Kartbild över simsträcka 6 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 6. Norrström från trapp på Helgeandsholmen till Strömgatan. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 10.30–14.30.

Kartbild över simsträcka 8 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 8. Hornsbergs Strand från första badpiren på Hornsbergs Strand utmed kajen och bort förbi badhus. Sträcka: 260 meter. Tidpunkt för avlysning (av markerat område): 11.00–16.00.

Kartbild över simsträcka 9 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 9. Från brygga till brygga utmed land på Stora Essingen. Sträcka: 180 meter. Tidpunkt för avlysning (av röd markerat område): 11.30–16.30.

Kartbild över simsträcka 10 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 10. Från brygga till brygga utmed land på Vinterviken. Sträcka: 110 meter. Tidpunkt för avlysning (av röd markerat område): 11.45–16.00.

Kartbild över simsträcka 11 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 11. Sjön Trekantens östra sida till den västra sidan (650 meter). Tidpunkt för avlysning (av röd markerat område): 11.45–16.00.

Kartbild över simsträcka 12 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 12. Liljeholmskajen från piren till badbryggan. Sträcka: 310 meter. Tidpunkt för avlysning (av röd markerat område): 12.15–16.30.

Kartbild över simsträcka 13 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 13. Utmed avspärrning för badplats vid Tantolundens badstrand. Sträcka: 240 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 12.30–17.15.

Kartbild över simsträcka 14 till Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområden med anledning av swimruntävling, Stockholms kommun.

Simsträcka 14. Från brofäste på Liljeholmsbron och bort och runt Liljeholmsbadet. Sträcka: 300 meter. Tidpunkt för avlysning (röd markerat område): 12.35–17.15.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss